كتاب سرمايه روانشناختي سازمان: تحولي در مزيت رقابتي كاركنان از سوي انتشارات آييژ به چاپ رسيد
 
برای خرید اینترنتی بر روی تصویر زیر کلیک کنید
 
(پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی نیز در پیوست کتاب موجود است)

 


  جهت مشاهده تصویر با سایز بزرگ کلیک کنید.

کتاب پر فروش سایت فروش اینترنتی آگاه 

اين كتاب 8 فصل دارد. در فصل اول نویسندگان نیاز به یک رویکرد مثبت را همراه با ذکر ملاکهای علمی آن در راستای جنگ استعدادها و نیاز به خلق مزیت رقابتی بیان کرده و به معرفی سازه های اصلی سرمایه رواشنناختی میپردازند. در فصلهای دوم، سوم، چهارم و پنجم نویسندگان سازه های خودکارآمدی، امیدواری،‌خوشبینی و انعطاف پذیری را همراه با ذکر تعاریف نظری، داستانها و کاربردها و توسعه آن در محیط کار بیان میکنند. در فصلهای هفتم و هشتم سازه های بالقوه دیگری که میتوانند در آینده جزء‌ سرمایه روانشناختی مطرح شوند را مورد توجه قرار میدهند. در فصل هشتم نیز محققان ضمن بررسی نحوه ارزیابی سرمایه روانشناختی در محیط کار اثبات میکنند که سرمایه روانشناختی قابل توسعه بوده و از نرخ بازگشت سرمایه قابل توجهی برخور دار هستند. در بخش ضمیمه کتاب نیز پرسشنامه معتبر سرمایه روانشناختی موجود است.
این کتاب یک زمینه پژوهشی و کاربردی جدید در قلمرو مدیریت منابع انسانی، توسعه کارکنان و خلق مزیت رقابتی پایدار فراهم میسازد. از اینرو این کتاب میتواند منبع قابل توجهی برای محققان و پژوهشگران باشد. همچنین این کتاب میتواند ابزار مناسبی برای مشاوران سازمانی جهت تغییر و توسعه سازمانی و ارتقاء توانمندهای کارکنان باشد. در نهایت این کتاب میتواند به عنوان بخشی از واحد درسی رشته های رفتارسازمانی، مشاوره سازمانی،‌روانشناسی صنعتی،‌مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب همچنین ابزاری بسیار کارآمد برای تمام مدیران و رهبرانی است که به کارکنان خود در جهت خلق مزیت رقابتی پایدار بها میدهند

تماس با مترجمان:‌ 09365818128  و  farvahar482@yahoo.com

پرسشنامه سرمایه روانشناختی، سرمایه روانشناختی سازمان، مدیریت سرمایه روانشناختی، دانلود کتاب سرمایه روانشناختی، مدل سرمایه روانشناختی لوتانز، نظریه سرمایه روانشناختی، تعریف مفهومی سرمایه روانشناختی