پژوهش سازمانی، رفتارسازمانی و روان شناسی سازمانی مثبت گرا

Positive organizational psychology, behavior, and
scholarship: A review of the emerging literature and
evidence base

 نویسندگان: دونالسون و کو

مترجم: محمد فروهر

21 صفحه قيمت 7 هزار تومان

براي ديدن نمونه ترجمه صفحه اول و مقاله لاتين روي لينك زير كليك كنيد

لينك دانلود

چکیده

نهضت روانشناسی مثبت گرا، پژوهش و برنامه های کاربردی جدیدی را فراتر از روان شناسی سنتی با خود به دنبال داشته است. در این میان دامنه وسیعی از پژوهش و دانش درباره مثبت گرایی در سازمان ها، توجه قابل ملاحظه ای از محققان و پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. مقاله حاضر به بررسی ادبیات علمی منتشر شده بین سال های 2001 و 2009 در زمینه روانشناسی سازمانی مثبت گرا، به منظور ارائه یک تصویر دقیق از وضعیت فعلی این زمینه نوظهور پرداخته است. هدف از این بررسی فهم روند کلی رشد، گرایش ها و موضوعات رایج در ادبیات موضوع بوده است. همچنین این مقاله در صدد است از طریق بررسی دقیق شواهد تجربی موجود درباره هریک از موضوعات به درک درستی از این زمینه علمی جدید دست یابیم. یافته ها نشان داد که دامنه گسترده و رو به رشدی از ادبیات علمی و زمینه های پژوهشی نوظهوری در ارتباط با هریک از موضوعات مرتبط با سازمان های مثبت گرا وجود دارد. در انتها قوتها، محدودیت ها، و تلویحات ایجاد یک پایگاه دانش عملی برای پیشرفت در زمینه کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: روان شناسی سازمانی مثبت گرا[1]، رفتار سازمانی مثبت گرا[2]، پژوهش سازمانی مثبت گر[3]ا، روان شناسی مثبت گرا درکار[4]، روان شناسی صنعتی/ سازمانی[5]، مدیریت، رهبری، توسعه سازمانی.[1].Positive organizational psychology

[2].Positive organizational behavior

[3].Positive organizational scholarship

[4].Positive psychology at work

[5].Industrial / Organizational psychology