مروری بر پژوهش­های سرمایه روان­شناختی در ایران: چالش­ها و چشم اندازها

محمد فروهر

Farvahar482@yahoo.com

امان الله بلوچی

چکیده

طی یک دهه اخیر، دیدگاه جدیدی مبتنی بر مثبت­گرایی در رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی خلق شده است که میتوان آنرا یک فلسفه، روش و ابزار جدید برای دست یابی به نتایج فوق العاده قلمداد کرد. درواقع، مثبت­گرایی یک انقلاب و یک دگرگونی در عرصه نظریه پردازی، پژوهش و کاربرد رفتارسازمانی و منابع انسانی ایجاد کرده است. سرمایه روان­شناختی یکی از مفاهیم کلیدی و بسیار مهم در زمینه مثبت­گرایی محسوب می­شود که به دلیل نقش مثبتی که در خلق نتایج مطلوب و فردی وسازمانی دارد و همچنین قابلیت رشد وتوسعه آن به شدت مورد توجه جامعه دانشگاهی و حتی سازمان­ها قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه روان­شناختی در کشور بود. روش پژوهش نیز از نوع مروری- تحلیل می­باشد. ابزار پژوهش نیز جست و جو در پایگاه­های معتبر علمی کشور بود. مبتنی بر یافته­های پژوهشگران یک مدل توسعه یافته از سرمایه روان­شناختی نیز ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش آشکار ساخت که پژوهش­ها در خصوص سرمایه روان­شناختی طی سال­های اخیر از رشد فزاینده­ای برخوردار بوده است. با این­حال با توجه به بررسی کمی صورت گرفته در این پژوهش به نظر میرسد با یک سری خلاءهای جدی در زمینه پژوهش­های سرمایه روان­شناختی در کشور مواجه باشیم که در انتهای مقاله ضمن اشاره به اینگونه محدودیت­ها پیشنهادهایی نیز برای پژوهش­های آتی ارائه خواهد شد.

کليد واژگان:1-رفتار سازمانی مثبت گرا، 2- سرمایه روانشناختی، 3- مثبت­گرایی درکار، روان­شناسی مثبت­گرا 

دانلود تمام متن