سرمایه روانشناختی

معنی، یافته ­ها و تلویحات آینده

مترجم محمد فروهر

تماس: 09365818128

Farvahar482@yahoo.com

چكيده

اگرچه ارزش مثبت گرایی همیشه مورد توجه بوده است، با این حال تنها در دهه اخیر علاقه و تاکید دوباره ای به مثبت گرایی در روانشناسی به طور کل، و علوم سازمانی به وجود آمده است.در طول دهه گذشته، به رهبری رشته روانشناسی، و پس از آن مطالعات سازمانی، علاقه و تاکید بر پژوهش­های با رویکرد مثبت گرایانه افزایش یافته است. اگرچه مثبت گرایی به طور حتم برای هیچ یک از این دو رشته جدید نیست،‌ جنبش روانشناسی مثبت­گرا (سلیگمن و سیگزنت میهالیای، 2000؛ اسنایدر و لوپز، 2002) اشتیاق زیادی برای درک بیشتر نقش سازه­های مثبت در عرصه­های مختلف زندگی و از جمله محیط کار از خود نشان داده است.  

کلید واژه: سرمایه روانشناختی،‌رفتار سازمانی مثبت­گرا،‌ روانشناسی مثبت­گرا،‌ خودکارآمدی، ‌انعطاف پذیری،‌ امیدواری،‌ خوشبینی

عنوان اصل مقاله:

Youssef, C.M., & Luthans, F. (2011). Psychological capital: Meaning, findings and future directions. In K. Cameron & G.M. Spreitzer (Eds.), Oxford handbook of positive organizational scholarship (pp. 17-27). New York: Oxford University Press.

جهت دانلود اينجا  كليك كنيد